Dansk dag på ba­en­ken

Mid­dles­brough 1 - Sto­ke Ci­ty

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Selv­om op­ryk­ke­ren fra Mid­dles­brough har til­delt dan­ske Vik­tor Fi­s­cher trø­je num­mer 11, fik han ik­ke chan­cen for at vi­se sig frem i hol­dets pre­mi­e­re i Pre­mi­er Le­ague. Dan­ske­ren skif­te­de til den en­gel­ske klub i som­mer­pau­sen fra Ajax, og han kun­ne fra ba­en­ken føl­ge hold­kam­me­ra­ter­ne spil­le 1-1 mod Sto­ke. Mid­dles­brough er et spa­en­den­de be­kendt­skab med go­de span­ske spil­le­re som Vi­ctor Val­des i må­let og Alva­ro Ne­gredo i an­gre­bet. Men sej­ren fik de ik­ke. Hos Sto­ke sad den dan­ske må­l­mand Jakob Hau­gaard og­så på ba­en­ken gen­nem he­le op­gø­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.