Bob­ler af gla­e­de’5

BT - - NYHEDER -

POSERING Hun bli­ver kaldt he­le Dan­marks svøm­me­ba­be. Men Per­nil­le Blu­me er me­re end det. Det be­vi­ste hun nat­ten til søn­dag, hvor hun vandt OL-guld i 50 me­ter fri og der­med blev den før­ste dan­ske olym­pi­ske me­ster i svøm­ning si­den 1948. Før OL stil­le­de Per­nil­le Blu­me op til en eks­klu­siv bil­led­se­rie i BTs OL-ma­ga­sin. En bil­led­se­rie, hvor hun sammen med fi­re an­dre OL­stjer­ner lod sig fo­to­gra­fe­re ik­ke ba­re som Gud har skabt dem, men som ti­tu­sind­vis af tra­e­nings­ti­mer har for­met de­res krop­pe. AEr­ba­re bil­le­der af sta­er­ke krop­pe med skar­p­taf­teg­ne­de mus­k­ler. To­pat­le­ter med top­tra­e­ne­de krop­pe.

Om si­ne bil­le­der skrev en stolt Per­nil­le Blu­me på sin In­s­ta­gram-pro­fil: ’Bea­e­ret over at op­tra­e­de i BTs olym­pi­ske ma­ga­sin’.

Hun po­se­rer på for­si­den af ma­ga­si­net. Nø­gen. På ta­e­er og med ha­en­der­ne på kna­e­e­ne, så hver en lil­le mu­skel i den vel­tra­e­ne­de 22-åri­ge sport­skvin­de tra­e­der frem. Nat­ten til i går vi­ste det sig, at den krop, hun i fi­re år har pas­set og ple­jet for at va­e­re klar til op­ga­ven i OL­bas­si­net, stod di­stan­cen. Det var en vin­der­krop, der tog gul­det hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.