Flugt­bi­list er­ken­der al­vor­lig på­kør­sel

BT - - NYHEDER -

En 46-årig mand fra Aar­hus blev i går mor­ges kørt ned af en bil i Skan­der­borg. Han er kom­met så slemt til ska­de, at han er over­ført til trau­me­af­de­lin­gen på sy­ge­hu­set i Skej­by.

Bi­li­sten, der på­kør­te man­den, flyg­te­de fra ste­det. Men efter nog­le ti­mers ef­ter­forsk­ning lyk­ke­des det i går ef­ter­mid­dag at på­gri­be den ef­ter­søg­te fra ulyk­ken, der ske­te på Ba­ne­gårds­vej i Skan­der­borg.

Vagt­chef Svend Pe­der­sen fra Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti forta­el­ler, at der er ta­le om en 29-årig mand fra Djursland.

»Han er­ken­der, at han var in­vol­ve­ret i ulyk­ken,« si­ger vagt­che­fen.

Den 29-åri­ge er ble­vet sig­tet for uagt­som le­gems­be­ska­di­gel­se. Om­vendt har det for­hold, at han flyg­te­de fra ste­det, ik­ke med­ført no­gen sig­tel­se.

Det var en for­bi­pas­se­ren­de, som så den til­ska­de­kom­ne lig­ge på vej­en og der­ef­ter kon­tak­te­de po­li­ti­et. Det ske­te klok­ken 05.07.

Po­li­ti­et op­ly­ser, at den kva­e­ste­de mand er uden for livs­fa­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.