Na­tio­nal­gar­den sat ind i Milwaukee

BT - - NYHEDER -

Gu­ver­nø­ren i den ame­ri­kan­ske del­stat Wi­scon­sin, Scott Wal­ker, har ak­ti­ve­ret na­tio­nal­gar­den for at hånd­ha­e­ve lov og or­den efter vold­som­me uro­lig­he­der som føl­ge af po­li­tiets skud­drab på en mand i den midt­ve­st­li­ge by Milwaukee.

Un­der uro­lig­he­der­ne ka­ste­de de­mon­stran­ter med sten og sat­te byg­nin­ger og bi­ler i brand. Po­li­ti­et si­ger, at de for­ga­e­ves for­søg­te at op­lø­se de­mon­stra­tio­nen. Der blev blandt an­det af­fy­ret skud op i luf­ten. En po­li­ti­mand, der fik en sten i ho­ve­d­et, er ind­lagt.

Den mand, der blev dra­ebt, var en 23-årig lo­kal ind­byg­ger, som hav­de en lang straf­fe­at­test. Han blev ramt af tre skud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.