Ing – et va­e­re?

BT - - NYHEDER -

Den bri­ti­ske trespring­s­at­let Juli­an Reid.

At­le­ten lø­ber op til af­sa­ets­plan­ken og la­ver en slags ’hink’. La­eng­den på hin­ket be­stem­mes af, hvor me­get fart at­le­ten hav­de op­nå­et

At­le­ten bru­ger al­le kra­ef­ter og sin va­egt til at sprin­ge højt og langt op i luf­ten. Ines­sa Kra­vets (ver­dens­re­kord 1995): Be­ne­ne skub­bes fremad for at op­nå den op­ti­ma­le la­eng­de på sprin­get. At­le­ten lan­der på den sam­me fod, som han/hun sat­te af på ved af­sa­et. At­le­ten lan­der på den mod­sat­te fod med kna­e­e­ne bø­jet og sprin­ger vi­de­re i sam­me be­va­e­gel­se. •

Se­ba­sti­an Bjer­ring Jen­sen, 2016: Ja­mes Con­nol­ly (olym­pisk guld 1896): Françoise Mbango Eto­ne (olym­pisk re­kord 2008): Jo­nat­han Edwards (ver­dens­re­kord 1995):

Ken­ny Har­ri­son (olym­pisk re­kord 1996):

Det ben, som at­le­ten ik­ke sprin­ger på, løf­tes op til talj­en for at få høj­de på sprin­get. Ar­me­ne svin­ges fremad, så at­le­ten sik­rer sig mod at fal­de bag­la­ens.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.