Bil­bran­de fort­sa­et­ter

BT - - NYHEDER -

Nat­ten til i går var svensk po­li­ti og brand­va­e­sen igen nødt til at ryk­ke ud til bil­bran­de i Mal­mø. Der­med fort­sa­et­ter ten­den­sen med ad­skil­li­ge nat­li­ge bil­bran­de i den syds­ven­ske by. Nat­ten til søn­dag bra­end­te bi­ler på fle­re for­skel­li­ge adres­ser i og om­kring ghet­to­en Ro­sen­går­den. Avi­sen Syds­venskan skri­ver, at det sam­le­de an­tal bra­end­te bi­ler i som­mer­må­ne­der­ne nu er op­pe over 100. Problemet med de bra­en­den­de bi­ler be­ty­der, at po­li­ti­et i Mal­mø er tvun­get til at ned­pri­o­ri­te­re an­dre op­ga­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.