Je­a­net­te Ot­te­sen

BT - - OL I RIO -

Hvor­dan op­le­ve­de du af­te­nen?

»Det var jo helt vildt. Det har va­e­ret en helt vild uge og en helt vild hård uge. Nog­le gang har jeg sim­pelt­hen ik­ke vidst, hvad jeg skul­le gø­re af mig selv. Det har va­e­ret op og ned, og så slut­ter vi på toppen.« Og nu er du fuld­sta­en­dig tømt?

»Fuld­sta­en­dig tømt. Jeg har in­gen ener­gi what so ever. Det kan man nok og­så godt hø­re og se.« Det er dit sid­ste OL, og det lig­ne­de ef­terån­den, at du må­ske al­drig vil­le få en olym­pisk me­dal­je i en el­lers lang kar­ri­e­re. Hvad be­ty­der det for dig, at du al­li­ge­vel får den til sam­lin­gen?

»Det er prik­ken over i’et. Jeg har vun­det alt, hvad man kan vin­de nu, og det er en rig­tig god én til sam­lin­gen. Det be­ty­der så­åå me­get! Så blev det her OL ik­ke helt en fi­a­sko for mig.« Nu har du jo det he­le. Ta­en­ker du lidt, at du godt kan stop­pe kar­ri­e­ren nu? Det vil­le da va­e­re et per­fekt punk­tum.

»Det ved jeg ik­ke. Jeg tror, jeg ta­ger det lidt, som det kom­mer. Jeg har ik­ke lyst til at stop­pe ’for good’. Jeg ken­der mig selv godt nok til at vi­de, at jeg kom­mer til at sav­ne at ’ra­ce’. Det kan va­e­re, jeg skal be­gyn­de at tra­e­ne som Per­nil­le. Nem­lig ik­ke at tra­e­ne, haha. Så kan det va­e­re, det kom­mer til at gå rig­tig godt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.