OL-svøm­mer: Jeg blev be­rø­vet

BT - - OL I RIO -

Den 12-dob­bel­te OL-me­dal­je­vin­der Ry­an Lo­ch­te er sam­me med tre af si­ne svøm­me­kol­le­ger ble­vet rø­vet af fal­ske be­tjen­te på vej til OL-by­en. Det forta­el­ler svøm­me­stjer­nen til den ame­ri­kan­ske tv-sta­tion NBC. Den ame­ri­kan­ske olym­pi­ske ko­mité, USOC, har i en pres­se­med­del­el­se be­kra­ef­tet ha­en­del­sen. IOC dog at så­dan en ha­en­del­se har fun­det sted. De in­drøm­me­de se­ne­re, at de ik­ke kend­te til de­tal­jer­ne i sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.