KOMMENTAR

BT - - OL I RIO -

»Jeg skal ger­ne ta­ge 120 i snit og så i tre et halvt mi­nut cir­ka. Af­ha­en­gigt af, om der er mod­vind el­ler med­vind. Hvis der er med­vind, skal jeg gø­re det på 3,26. Nu her skal jeg nok bru­ge mi­ne kra­ef­ter på at hol­de min kon­cen­tra­tion. På Du rej­ser tre må­ne­der om året. Hvad for­dri­ver du bedst ti­den med på de rej­ser?

»Jeg tror, at jeg hav­de seks må­ne­der – 210 rej­se­da­ge – sid­ste år. Jeg har vir­ke­lig set man­ge se­ri­er. Min fa­vo­rit har nok va­e­ret ’Ca­li­for­ni­ca­tion’, men det er la­en­ge si­den, den stop­pe­de.« »Det vil jeg li­ge ta­en­ke over. Jeg tror, at jeg skal ha­ve no­get rig­tig god mad. Og så skal jeg må­ske li­ge ha­ve en øl, vil jeg tro.« Jeg tror, at jeg skal ha­ve no­get rig­tig god mad. Og så skal jeg må­ske li­ge ha­ve en øl, vil jeg tro René Hol­ten Poul­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.