DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er kun spil­let fem kam­pe i den nye Su­per­liga-sa­e­son, men ik­ke de­sto min­dre vir­ker book­ma­ker­ne al­le­re­de sik­re på, hvem der lø­ber med guld­me­dal­jer­ne til ju­ni na­e­ste som­mer.

Top­bra­get mel­lem FC Kø­ben­havn og FC Midtjyl­land end­te med en sik­ker kø­ben­havnsk sejr, og det har få­et book­ma­ker­ne til at sa­en­ke od­dset på FCK-guld yder­li­ge­re. Nor­di­cBet gi­ver så­le­des nu kun od­ds 1,25 på guldt til FCK, mens Dan­ske Spil har od­ds 1,27. Og det selv­om, der sta­dig re­ste­rer 31 spil­ler­un­de og et nyt slut­spil i slut­nin­gen af sa­e­so­nen.

FC Midtjyl­land og Brønd­by er na­er­me­ste bej­le­re til gul­det, men le­der man efter od­ds i sam­me stør­rel­se som Lei­ce­ster i sid­ste sa­e­son, så skal man kig­ge mod op­ryk­ker­ne fra Hor­sens og Sil­ke­borg. Her gi­ver Hor­sens od­ds 1000 hos Dan­ske Spil, og Nor­di­cBet gi­ver he­le od­ds 2000 på Sil­ke­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.