1,54

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Op­ryk­ker­ne fra Fei­ren­se kom­mer na­ep­pe til Esto­ril for at un­der­hol­de i den­ne før­ste kamp i sa­e­so­nen. I sid­ste sa­e­son spil­le­de hol­det på trods af top­pla­ce­rin­gen he­le 33 af 46 kam­pe un­der 2,5 mål, og der aen­dres na­ep­pe på tak­tik­ken i den­ne. Esto­ril er et ty­pisk mid­ter­hold, der hel­ler ik­ke sco­rer mål på sam­lebånd, og de­res of­fen­siv er ble­vet sva­ek­ket mar­kant i som­me­rens løb. Klub­bens su­ve­ra­e­ne top­sco­rer i sid­ste sa­e­son, Leo Bo­nat­i­ni, er solgt, så de får sva­ert ved at ned­bry­de Fei­ren­se. Det lug­ter i den grad af en kamp, hvor vi ik­ke får man­ge scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.