OL i Rio Grin, gråd og gla­de smil

BT - - OL I RIO - Jo­an Lyng­holm i Rio | jo­hp@spor­ten.dk

De duk­ke­de op gemt bag sol­bril­ler med kun to ti­mers søvn i krop­pen. Tra­et­te efter en vild af­ten i den olym­pi­ske svøm­me­hal og et vå­dt af­ter­par­ty på en tag­ter­ras­se på et ho­tel på Co­pa­ca­ba­na. Al­li­ge­vel strå­le­de de dan­ske svøm­me­d­ar­lings til gårs­da­gens ufor­mel­le pres­se­mø­de i den olym­pi­ske by. Lyk­ke­li­ge over, at de­res im­po­ne­ren­de me­dal­je­sam­lin­ger nat­ten til søn­dag blev kom­plet med bron­ze i 4 x 100 me­ter med­ley. BT mød­te dem da­gen derpå.

FO­TO: JENS NØRGAARD LAR­SEN/AFP/REUTERS

Den dan­ske hold­kap fra ven­stre, Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen, Je­a­net­te Ot­te­sen, Per­nil­le Blu­me og Mie Øster­gaard Ni­el­sen. I går holdt de pres­se­mø­de og for­tal­te om den rø­ren­de af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.