Kirur­gi

BT - - NYHEDER -

Kirur­gisk af­de­ling på Ny­kø­bing Sy­ge­hus luk­ket for aku­t­te ope­ra­tio­ner si­den ju­ni. En ek­stern rap­port til Re­gion Sja­el­land pe­ger nu på ’usik­ker kirur­gi’ og dår­ligt ud­dan­nel­ses­ni­veau. Pin­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.