”Lidt til grin har jeg jo va­e­ret”

BT - - NYHEDER - – Al­lan Si­mon­sen

”Det er al­drig rart at fø­le sig til grin. I 1982 til­bød F C Bar c elo­na m igen kon­trakt­for la en­gels e på tre­år. Klub­ben hav­de dog li­ge købt en ar­gen­ti­ner, Die­go Ma­ra­do­na hed han, så jeg var lidt be­kym­ret for, om jeg vil­le få spil­le­tid. I ste­det tog jeg der­for imod et til­bud fra den en­gel­ske 2. di­vi­sions­klub Char­lt­on At­hle­tic, der hav­de sto­re am­bi­tio­ner. De am­bi­tio­ner blev dog langt fra ind­fri­et, så jeg blev hur­tigt lidt tra­et af det he­le. Ma­ra­do­na bra­ek­ke­de be­net en må­ned efter, og Bar­ce­lo­na mang­le­de en spil­ler, men i ste­det for at spil­le på Camp Nou tra­ske­de jeg alt­så rundt i det en­gel­ske regn­vejr. Der føl­te jeg mig ae­r­lig talt en lil­le smu­le til grin. Det var lidt den sam­me fø­lel­se, som når jeg har be­talt alt for me­get for bar­ber­bla­de.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.