Det del­te Dan­mark?

TEKST: JO­NAS VE­STER OG JES­PER V. LAR­SEN / FO­TO: IDA GULDBAEK ARENTSEN OG JO­NAS VE­STER

BT - - NYHEDER -

»Selv­føl­ge­lig er der en kløft. Vi har den selv der­hjem­me. Jeg vil ger­ne flyt­te til­ba­ge til by­en, det vil hun ik­ke. Jeg er vok­set op med ind­van­dre­re, og jeg kan godt li­de de­res ’il­de­lug­ten­de mad’ og ’ma­er­ke­li­ge sprog’. I Ølstyk­ke, hvor vi har bo­et i to år, er folk me­re små­li­ge.« Hvad hed­der Jyl­lands 3.-stør­ste by? »Her­ning« Hvor man­ge svin er der i Dan­mark? »100 mio.« Hvad ko­ster en li­ter blyfri 95? »9,42«

Chri­sti­an Pol­din, 37 år, it-ser­vi­ce­ko­or­di­na­tor, Ølstyk­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.