Av­punkt

BT - - NYHEDER -

29. juli: Trump hå­ner fora­el­dre til dra­ebt ame­ri­kansk krigs­helt. »Hans ko­ne, hvis du ser på hans ko­ne, hun stod ba­re der. Hun sagde in­tet. Må­ske fik hun ik­ke lov at si­ge no­get.« 1. august: Trump på­står, det er valgs­vin­del, hvis han ta­ber. »Jeg fryg­ter ae­r­lig talt, at val­get vil bli­ve pra­e­get af svin­del.« 9. august: Trump op­for­drer vå­ben­til­ha­en­ge­re til at ta­ge sa­gen i egen hånd, hvis Hil­lary Cl­in­ton vin­der. »Hvis hun ud­pe­ger si­ne dom­me­re, er der in­tet, I kan gø­re ved det. Selv om vå­ben­til­ha­en­ger­ne må­ske er der, jeg ved det ik­ke.« 10. august: Trump på­står, at Oba­ma har grund­lagt Is­la­misk Stat. »Han har grund­lagt Is­la­misk Stat. Og medstif­te­ren er skur­ken Hil­lary Cl­in­ton.«

»Hvis jeg var Is­la­misk Stat, vil­le jeg gi­ve hen­de pri­sen som årets mest va­er­di­ful­de spil­ler.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.