’Un­der lav­må­let, Bla­ch­man’

BT - - NYHEDER -

DR-KRIG eget kon­cept og få da­ek­ket mu­sik­gen­rer­ne bredt. På den må­de kan man få un­der­støt­tet de upco­m­ing kunst­ne­re, der er i dansk mu­sik­liv,« ly­der det fra Ma­ri­nus. Selv­føl­ge­lig skal man ha­ve lov at stille op i et pro­gram, der ek­si­ste­rer, sam­ti­dig med at man som par­ti stil­ler spørgs­mål ved, om DR le­ver op til si­ne pu­blic ser­vi­ce­for­plig­tel­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.