Ken­dis-børn på rol­le­li­sten

BT - - NYHEDER -

UDSKIFTNING Selv­om der er skif­tet ge­val­digt ud blandt de yn­gre sku­e­spil­le­re til den kommende ’Far til fi­re’film, ’Far til fi­re – på toppen’, har fle­re af de nye og fri­ske an­sig­ter dog en vis til­knyt­ning til det at be­fin­de sig for­an et ka­me­ra. Fle­re af de nye med­vir­ken­de er nem­lig i vir­ke­lig­he­den børn af kend­te dan­ske­re. Rol­len som Lil­le Per bli­ver i den nye film spil­let af 6-åri­ge Elt­on Ro­ka­haim Møl­ler, der er søn af san­ge­r­in­den og sku­e­spil­le­ren Szhir­ley. »Min søn Elt­on sy­nes, at det er me­ga­fedt, at han skal spil­le Lil­le Per. Han gla­e­der sig helt vildt til at kom­me i gang med op­ta­gel­ser­ne. Det vig­ti­ge i he­le det her er jo, at det er ham selv, der sy­nes, at det er sjovt. Hver­ken jeg el­ler min mand Mads har no­gen am­bi­tio­ner på vo­res søns veg­ne i den her ret­ning. Det kom som en hel over­ra­skel­se for os, da han sagde ja til at kom­me til ca­sting på rol­len,« si­ger Szhir­ley til Ek­stra Bla­det.

Men 6-åri­ge Elt­on er langt­fra den ene­ste af de med­vir­ken­de, der har kend­te fora­el­dre. Ka­rak­te­ren Ole bli­ver spil­let af Mingus Hel­le­man Has­sing, søn af sku­e­spil­le­ren An­ne Lou­i­se Has­sing, bedst kendt fra DRdra­ma­se­ri­en Krø­ni­ken, hvor hun spil­le­de en af se­ri­ens ba­e­ren­de rol­ler. Der­u­d­over bli­ver rol­len som Yr­sa spil­let af Yr­sa Bjarup Ri­is, hvis mor har rig er­fa­ring bå­de for­an og bag film­ka­me­ra­et. Der er nem­lig ta­le om sku­e­spil­ler og fil­min­struk­tør An­neGret­he Bjarup Ri­is. Det vig­ti­ge i he­le det her er jo, at det er ham selv, der sy­nes, at det er sjovt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.