SF går i kø­det på land­bru­get

BT - - NYHEDER -

I lø­bet af ef­ter­å­ret vil SF lan­ce­re en grøn genop­ret­nings­plan og for­sø­ge at sam­le et fler­tal for en ra­ek­ke for­slag, der skal »af­bø­de kon­se­kven­ser­ne af re­ge­rin­gens land­brugs­pak­ke«.

Så­dan lød bud­ska­bet mandag fra for­mand Pia Ol­sen Dyhr på SFs som­mer­grup­pe­mø­de i Slan­gerup i Nord­s­ja­el­land.

»SF me­ner, at foru­re­ne­ren land­bru­get - selv skal be­ta­le,« sagde hun på et pres­se­mø­de.

SF vil blandt an­det ha­ve et stop for dyrk­ning om­kring drik­ke­vands­bor­in­ger og be­gra­en­se bru­gen af sund­heds­ska­de­lig am­mo­ni­ak.

De na­e­ste fem år skal den grøn­ne genop­ret­nings­pak­ke af­sa­et­te om­kring en mil­li­ard kro­ner til op­ga­ven, fo­re­slår SF.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.