’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’

BT - - KULTUR -

Hver morgen star­ter på sam­me må­de. Med luk­ke­de øj­ne geno­p­la­der jeg det mentale pro­gram ’elen­dig­hed’. Så åb­ner jeg mi­ne øj­ne, kom­mer i tan­ke om, hvem jeg er. Og så suk­ker jeg... ’urgh’. De fle­ste men­ne­sker er fak­tisk dø­de, Hit­ler og Ray Char­les ... og en mas­se an­dre... mens mest de to. Min krop har ik­ke la­en­ge­re no­gen seksu­el be­tyd­ning. Så hvis den kan få folk til at gri­ne, så har den da i det mind­ste sta­dig et for­mål. Der fin­des to slags men­ne­sker i ver­den: Dem, der in­drøm­mer, at de tis­ser i bru­se­ba­det, og så be­skid­te løgn­hal­se. Jeg hol­der ik­ke op med at spi­se, når jeg er ma­et. Jeg hol­der op, når jeg skam­mer mig. Al­le folk brok­ker sig over de­res mo­bil­te­le­fon. ’Min mo­bil­te­le­fon er no­get skrot.’ Men nej. Din mo­bil­te­le­fon er et mo­der­ne vi­dun­der. Du kan stå på ga­den og snak­ke med en per­son på den an­den si­de af klo­den. Det er dit liv ... rundt om­kring mo­bil­te­le­fo­nen, der er no­get skrot. Børn er som span­de fyldt med ka­ta­stro­fe. Og de bor i dit hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.