Ro­ck­i­kon pu­ster liv i ka­er­lig­he­den

BT - - TV / RADIO -

Når al­de­ren har run­det de 70 år, kan det for man­ge be­ty­de, at ti­den er in­de til at tra­ek­ke sig til­ba­ge og ny­de sit oti­um i ro og mag. Så­dan for­hol­der det sig dog ik­ke for den 71-åri­ge ro­ck­le­gen­de Rod Stewart, der trods sin al­der sta­dig hol­der gang i bå­de kar­ri­e­re og ka­er­lig­heds­liv.

Se­ne­st har ’Da Ya Think I’m Se­xy’-san­ge­ren pu­stet liv i ro­man­tik­ken ved en hem­me­lig ce­re­mo­ni, hvor han har for­ny­et ae­g­te­skabsløf­ter­ne til sin 45-åri­ge ko­ne Pen­ny Lan­ca­ster. Det skri­ver det bri­ti­ske me­die Hel­lo! Ma­ga­zi­ne.

Iføl­ge Daily Mail hav­de Rod Stewart og hans ko­ne dog en helt spe­ci­el grund til at for­ny de ae­g­te­ska­be­li­ge løf­ter, som de før­ste gang gav hin­an­den i ju­ni 2007. Par­ret men­te nem­lig, at det var vig­tigt at gen­forta­el­le løf­ter­ne for hin­an­den for­ud for de­res 10-års-bryl­lups­dag, så de kun­ne ren­se de­res bo­lig for ån­der.

»Jeg vil­le ha­ve, at pra­e­sten vel­sig­ne­de vo­res hus, da jeg føl­te, at der var en mas­se hi­sto­rie og gam­le ån­der til ste­de. Vi øn­ske­de at si­ge tak til det gam­le og vel­kom­men til det nye,« si­ger den tid­li­ge­re mo­del Pen­ny Lan­ca­ster til Hel­lo! Ma­ga­zi­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.