Dan­mark

BT - - OL I RIO -

Må­l­vog­te­re Nik­las Lan­din

Nå­e­de en red­nings­pro­cent på 40 i det lil­le ind­hop, han hav­de. Det er be­kym­ren­de, at han er så med­ta­get af sin lårska­de.

Jan­ni­ck Gre­en

Det var en skidt dag for Jan­ni­ck Gre­en. Fik chan­cen fra start, men han blev skudt i sa­enk af de fran­ske spil­le­re.

Mark­spil­le­re Mads Chri­sti­an­sen

Det blev for si­dela­ens, og der var lidt for lidt ini­ti­a­tiv fra Mads Chri­sti­an­sens si­de.

Mads Mensah Lar­sen

Han for­må­e­de slet ik­ke at sa­et­te sit aftryk på kam­pen. Mensah har me­get sva­ert ved at fin­de ind i den­ne tur­ne­ring.

Cas­per U. Mor­ten­sen

Han har ik­ke få­et me­get at ar­bej­de med i den­ne tur­ne­ring, men med fem mål på fem skud ske­te der no­get for Mor­ten­sen.

Jes­per Nød­des­bo

En­de­lig kom Jes­per Nød­des­bo på ba­nen i me­re end et par mi­nut­ter. Det slap han ha­e­der­ligt fra i beg­ge en­der af ba­nen.

Las­se Svan Han­sen

Seks mål, men bra­en­der sim­pelt­hen for me­get! Og så var der nog­le un­der­li­ge kiks, hvor han ik­ke greb bol­den.

René Toft Han­sen

Han er me­get vig­tig for det dan­ske for­svar, og det så man og­så i de pe­ri­o­der, hvor han ik­ke var på ba­nen.

Hen­rik Møl­l­gaard

Møl­l­gaard ka­em­per med at fin­de sit ni­veau i Rio. Der er fle­re fejl, end vi nor­malt ser det fra hans si­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.