Axel­sen fe­jer irer af ba­nen og er i OL-kvart­fi­na­le

BT - - OL I RIO -

Bad­min­ton­spil­le­ren Vik­tor Axel­sen le­ve­de op til fa­vo­ritva­er­dig­he­den, da han sent i af­tes spil­le­de sig frem til kvart­fi­na­len. Den fjer­de­se­e­de­de her­re­sing­le vandt 21-16, 21-12 over Scott Evans. Ire­ren, der hav­de be­sej­ret ty­ske Marc Zwie­b­ler i det ind­le­den­de grup­pe­spil, yde­de god mod­stand i før­ste sa­et, men i an­det sa­et vi­ste Axel­sen klas­se­for­skel­len mel­lem ver­dens­rang­li­stens num­mer 4 og 72. I kvart­fi­na­len, der spil­les i dag, skal Axel­sen mø­de vin­de­ren af kam­pen mel­lem bri­ten Ra­jiv Ou­seph og in­do­ne­se­ren Tom­my Su­gi­ar­to – en kamp, der blev spil­let efter avi­sens de­ad­li­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.