De be­ta­ler selv for tu­ren

BT - - OL I RIO -

Kron­prins Fre­de­riks til­ste­de­va­e­rel­se i Rio ha­en­ger ta­et sammen med, at han er med­lem af den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mité, der der­for og­så be­ta­ler for hans rej­se og op­hold i Bra­si­li­en.

Pres­se­chef i Kon­ge­hu­set, Le­ne Bal­le­by, op­ly­ser til BT, at prins Jo­a­chim og he­le hans fa­mi­lie selv har be­talt for rej­sen og op­hol­det til OL i Rio.

Kron­prins Fre­de­rik er til ste­de un­der he­le OL, men han hav­de i de før­ste da­ge kron­prin­ses­se Mary med i Rio. De­res børn var dog ble­vet hjem­me i Dan­mark, li­ge­som kron­prin­ses­se Mary fløj hjem igen lør­dag 6. august.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.