Da­medoub­le klar til me­dal­je­kam­pe

BT - - OL I RIO -

DOUB­LE-JU­BEL Da­medoub­len Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og Chri­stin­na Pe­der­sen er efter en for­ry­gen­de kamp klar til se­mi­fi­na­len ved OL i Rio. Dan­sker­ne be­sej­re­de syd­kore­a­ner­ne Ye Na Chang og So Hee Lee i gårs­da­gens kvart­fi­na­le. Sej­rscif­re­ne blev 28-26, 18-21, 21-15 i dan­sker­nes favør.

Der­med er de sik­ret yder­li­ge­re to kam­pe ved OL, først se­mi­fi­na­len og der­na­est en­ten fi­na­len el­ler kam­pen om bron­ze.

»Hold nu op en kamp. Det he­le er for vildt. At va­e­re i en OL-se­mi­fi­na­le og at vin­de over dem her for før­ste gang.«

»Sik­ke en op­le­vel­se og en fan­ta­stisk op­bak­ning. Jeg har sva­ert ved at be­va­re fat­nin­gen,« sagde en glad Chri­stin­na Pe­der­sen til DR efter kam­pen.

Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og Chri­stin­na Pe­der­sen hav­de tabt to ind­byr­des kam­pe mod syd­kore­a­ner­ne, som beg­ge blev spil­let sid­ste år, og dan­sker­ne hav­de ik­ke vun­det et sa­et over mod­stan­der­ne før gårs­da­gens kamp. Ka­em­pe­de sig til­ba­ge Det blev der la­vet om på efter før­ste sa­et, hvor dan­sker­ne el­lers la­en­ge hal­se­de efter.

Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og Chri­stin­na Pe­der­sen fik imid­ler­tid kon­takt ved stil­lin­gen 18-18, og efter syv dan­ske sa­et­bol­de og en en­kelt af slagsen til syd­kore­a­ner­ne kun­ne Ka­mil­la Ryt­ter Juhl ryk­ke frem til net­tet og sen­de fjer­bol­den i gul­vet.

I an­det sa­et kom dan­sker­ne igen bag­ud, men det så et øje­blik ud til, at de at­ter kun­ne kom­me til­ba­ge.

Fra stil­lin­gen 18-17 kom Ye Na Chang og So Hee Lee dog for­an 20-17, og på den an­den sa­et­bold send­te Ka­mil­la Ryt­ter Juhl fjer­bol­den i net­tet.

Dan­sker­ne fik en frem­ra­gen­de be­gyn­del­se på tred­je sa­et, og de kom for­an 9-3, in­den de byt­te­de si­de med en fø­ring på 11-7.

Det lyk­ke­des for Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og Chri­stin­na Pe­der­sen at be­hol­de mo­men­tum, og via fø­rin­ger på 15-8 og 18-12 sik­re­de de sej­ren.

I se­mi­fi­na­len ven­ter en ny hård op­ga­ve i skik­kel­se af de an­den­se­e­de­de Tang Yu­an­ting og Yu Yang fra Ki­na. In­der sen­de Jan Ø. ud Bad­min­ton­spil­le­ren Jan Ø. Jør­gen­sen, der el­lers vi­ste god form i grup­pe­spil­let ved OL i Rio med to sik­re sej­re, mød­te i går i ot­ten­de­dels­fi­na­len sin over­mand i in­di­ske Sri­kanth Ki­dam­bi, der be­sej­re­de dan­ske­ren 21-19 og 21-19 i en ta­et dyst.

Den 28-åri­ge bad­min­ton­spil­ler er langt fra til­freds med sin egen pra­e­sta­tion.

»Jeg kom al­drig rig­tig i gang. Nu er det slut, in­den det rig­tig be­gynd­te. Du­el­ler­ne var kor­te, og det var fru­stre­ren­de. Men der er in­gen und­skyld­nin­ger. Det var for rin­ge,« si­ger dan­ske­ren til DR1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.