Ka­jak­kvin­der mis­ser OL-fi­na­ler

BT - - OL I RIO -

Hver­ken Hen­ri­et­te En­gel Han­sen (bil­le­det) i 200 me­ter en­er­ka­jak el­ler Ama­lie Thom­sen og Ida Vil­lum­sen i da­mer­nes 500 me­ter to­er­ka­jak for­må­e­de i går at kva­li­fi­ce­re sig til en OL-fi­na­le.

Hen­ri­et­te En­gel Han­sen blev num­mer ot­te og sidst i sin se­mi­fi­na­le, mens den OL-de­bu­te­ren­de duo blev num­mer seks ud af syv i de­res se­mi­fi­na­le.

Der var på for­hånd ik­ke de sto­re for­vent­nin­ger til de dan­ske bå­de, som mest af alt bru­ger de to di­sci­pli­ner som op­varm­ning til kvin­der­nes fi­re­ka­jak (k4), som skal i vandet se­ne­re på ugen. Her er al­le de tre dan­ske­re en del af bå­den sammen med Em­ma Aa­strand Jør­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.