Ene­vold­sen klar til nyt even­tyr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

UDLAENGSEL det er snart sid­ste ud­kald, hvis jeg skal af­sted igen,« sagde Tho­mas Ene­vold­sen, der efter fem saesoner i hol­land­sk og bel­gisk fod­bold vend­te til­ba­ge til AaB i 2014. Skal ik­ke ske me­re I AaB reg­ner man dog med, at Ene­vold­sen fort­sa­et­ter i klub­ben frem til kon­trak­t­ud­løb na­e­ste år.

»I det­te trans­fer­vin­due har vi hen­tet 10 spil­le­re ind i vo­res første­hold­strup, mens ot­te har for­ladt os. Jeg har sva­ert ved at fo­re­stil­le mig, at der kom­mer til at ske me­re in­den mar­ke­det luk­kes ned om 14 da­ge,« sagde AaBs sport­s­di­rek­tør Al­lan Gaar­de.

Es­b­jergs nyud­na­evn­te an­fø­rer Jep­pe An­der­sen ae­r­gre­de sig over ne­der­la­get, og at man der­med sta­dig ind­ta­ger Su­per­liga­ens sid­ste­plads.

»I slut­nin­gen af kam­pen til­spil­ler vi os en ra­ek­ke sto­re scor­ings­mu­lig­he­der. Der lå et po­int og ven­te­de. Så selv­om vi tab­te igen, sy­nes jeg, at vi er på ret­te vej,« sagde Jep­pe An­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.