3,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I den­ne sid­ste play­off-run­de før Cham­pions Le­agu­e­grup­pe­spil­let så man bå­de sid­ste år og for to saesoner si­den, at he­le 40 % af de før­ste op­gør end­te med hø­jest et en­kelt mål. Det kan og­så sag­tens bli­ve til­fa­el­det i den­ne run­des ta­et­te­ste op­gør, hvor det i høj grad hand­ler om at hol­de mod­stan­der­ne fra mål frem for selv at ri­si­ke­re no­get. Beg­ge hold for­står at luk­ke af, idet Za­greb kun har luk­ket to mål ind i de se­ne­ste seks kam­pe, mens Salz­burg kom­mer med tre cle­an she­ets i tra­ek. Der er rig­tig me­get på spil, og det lig­ner et stille op­gør uden man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.