1,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Brigh­ton var i sid­ste sa­e­son et mu­le­hår fra Pre­mi­er Le­ague og lig­ner igen et hold, der kan spil­le med i toppen af liga­en. Det kan Ro­t­her­ham med ga­ran­ti ik­ke. De er et godt bud på et kommende bund­hold, og sa­e­son­star­ten har hel­ler ik­ke va­e­ret pran­gen­de med ét po­int i to kam­pe. Til gen­ga­eld har Brigh­ton im­po­ne­ret med fi­re po­int mod to af de bed­re hold, og i sid­ste sa­e­son hav­de de et sa­er­de­les godt tag på de små hold, der stil­ler sig dybt i ba­nen. Der er klas­se­for­skel her, og det lig­ner en sik­ker hjem­me­sejr til fa­vo­rit­ter­ne fra Brigh­ton.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.