1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Formsta­er­ke FC Kø­ben­havn vil gå hårdt efter sej­ren i den­ne før­ste kamp mod de cypri­o­ti­ske me­stre, og det bli­ver spe­ci­elt vig­tigt, at de ik­ke ind­kas­se­rer et ude­ba­ne­mål, der kan bli­ve af­gø­ren­de. Apo­el er klart bedst på hjem­me­ba­ne, og de vil na­ep­pe spil­le sig til me­re end et par spora­di­ske chan­cer i Par­ken. De blev ud­spil­let i sto­re de­le af ude­kam­pen mod nor­ske Ro­sen­borg i den for­gang­ne run­de, og med sal­get af den må­l­far­li­ge midt­ba­ne-kre­a­tør De Vin­cen­ti i sid­ste uge, så er chan­cer­ne for mål mod de brand­var­me dan­ske me­stre ik­ke li­ge­frem ble­vet stør­re.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.