Sy­ge­hus

BT - - NYHEDER -

SVAR Di­rek­tør på Ama­ger og Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal, An­ders Ag­ger, be­kla­ger nu det for­løb tid­li­ge­re LO-for­mand Ti­ne Aur­vigHug­gen­ber­ger og hen­des mand har va­e­ret gen­nem. »Vi be­kla­ger, at de har haft den op­le­vel­se,« si­ger ho­spi­tals­di­rek­tø­ren og til­fø­jer:

»Jeg kan ik­ke kom­men­te­re på et kon­kret for­løb for en pa­tient, men der er desva­er­re in­di­mel­lem pa­tien­ter og på­rø­ren­de, som har

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.