T RÅD I SY­STE­MET’

BT - - NYHEDER -

Ge­ne­relt bli­ver vi mødt med en in­kom­pe­ten­ce og ar­ro­gan­ce, der er me­get an­der­le­des end den om­sorg og ind­dra­gel­se, vi op­le­ver i Schweiz Ti­ne Aur­vig-Hug­gen­ber­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.