Be­kla­ger

BT - - NYHEDER -

ne­ga­ti­ve op­le­vel­ser, når de er på ho­spi­ta­let. Der­for gør vi, hvad vi kan for at for­bed­re pa­tien­ter­nes op­le­vel­se, og langt ho­ved­par­ten er godt til­fred­se med be­hand­lin­gen,«

An­ders Ag­ger på­pe­ger, at or­to­pa­ed­kirur­gisk af­de­ling, som Hug­gen­berg­ber ra­ser over, ge­ne­relt sco­rer hø­je ka­rak­te­rer, når ho­spi­ta­let må­ler pa­tien­ter­nes til­freds­hed.

»Men der er helt sik­kert om­rå­der el­ler for­løb, hvor vi kan gø­re det bed­re, og det ar­bej­der vi med.« si­ger An­ders Ag­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.