Tyr­ki­et kra­e­ver pra­est fa­engs­let i na­e­sten 2.000 år

BT - - NYHEDER -

Den tyr­ki­ske an­kla­ge­myn­dig­hed kra­e­ver to liv­s­tids­dom­me og yder­li­ge­re 1.900 år i fa­engsel til pra­e­sten Fet­hul­lah Gü­len, som Tyr­ki­et vil ha­ve ud­le­ve­ret fra USA. Det rap­por­te­rer tyr­ki­ske me­di­er iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

I et 2.527 si­der langt an­kla­ge­skrift er Gü­len an­kla­get for ’for­søg på at øde­la­eg­ge den for­fat­nings­ma­es­si­ge or­den med magt’. Det rap­por­te­rer nyheds­bu­reau­et Ana­do­lu. Den mus­lim­ske ek­sil­pra­e­di­kant be­skyl­des for at stå bag det fejl­slag­ne mi­li­ta­er­kup mod pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan i sid­ste må­ned.

Gü­len, der har le­vet i ek­sil i USA si­den 1999, be­na­eg­ter fort­sat at ha­ve va­e­ret in­vol­ve­ret i det mis­lyk­ke­de kup­for­søg.

USAs uden­rigs­mi­ni­ster, Jo­hn Ker­ry, har tid­li­ge­re sagt, at Tyr­ki­et må frem­la­eg­ge ’ut­ve­ty­di­ge be­vi­ser’ i ste­det for ’be­skyld­nin­ger’, hvis pra­e­sten skal ud­le­ve­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.