Statsad­vo­kat luk­ker 588 fup­hjem­mesi­der

BT - - NYHEDER -

588 hjem­mesi­der, der mista­en­kes for at va­e­re fal­ske el­ler for at sa­el­ge ko­pi­va­rer, er be­slag­lagt af Statsad­vo­ka­ten for Sa­er­lig Øko­no­misk og In­ter­na­tio­nal Kriminalitet – og­så kendt som Bag­mand­spo­li­ti­et.

Sa­gen er den stør­ste af sin art, og ef­ter­forsk­nin­gen har stå­et på si­den fe­bru­ar, hvor de før­ste 423 hjem­mesi­der blev be­slag­lagt.

Or­ga­ni­sa­tio­nen E-ma­er­ket har an­meldt de mista­en­ke­li­ge hjem­mesi­der til Bag­mand­spo­li­ti­et, og der­ef­ter fik Bag­mand­spo­li­ti­et en ken­del­se til at be­slag­la­eg­ge si­der­ne. På den må­de over­ta­ger po­li­ti­et do­ma­e­ne­nav­net og blo­ke­rer hjem­mesi­den, mens den bli­ver un­der­søgt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.