76-årig mand død ef­ter vold­som tra­fi­ku­lyk­ke

BT - - NYHEDER -

En 76-årig mand dø­de i går af de kva­e­stel­ser, han på­drog sig ved en tra­fi­ku­lyk­ke i Østjyl­land, hvor to an­dre kom til ska­de. Det op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti. Om­kring klok­ken 11.30 kol­li­de­re­de en va­re­bil og en bus på Løg­ten­vej i Skød­strup. Sam­men­stø­det var så al­vor­ligt, at va­re­bi­lens ven­stre si­de blev flå­et af.

Og­så bus­sen er me­get med­ta­get, og beg­ge chauf­fø­rer kom al­vor­ligt til ska­de. Den 76-åri­ge kør­te va­re­bi­len og dø­de alt­så se­ne­re af si­ne kva­e­stel­ser. En pas­sa­ger i va­re­bi­len kom let­te­re til ska­de.

Ud over bus­chauf­før­en var der tre pas­sa­ge­rer i bus­sen, som er en re­gio­nal­bus fra Ar­ri­va. In­gen af pas­sa­ge­rer­ne her­fra er kom­met no­get fy­sisk til.

En bil­in­spek­tør har un­der­søgt ulyk­kes­ste­det og de to kø­re­tø­jer, men de na­er­me­re om­sta­en­dig­he­der ved ulyk­ken er end­nu ik­ke fast­lagt.

De på­rø­ren­de til den 76-åri­ge er ble­vet un­der­ret­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.