Uros Zor­man, play­ma­ker

BT - - SPORTEN -

I me­re end 10 år har UROS ZOR­MAN (fo­to) sat sit pra­eg på ver­dens­hånd­bol­den. Al­vor­li­ge ska­der har holdt ham ude un­der­vejs, men han har ef­ter­hån­den va­e­ret ska­des­fri i en lang pe­ri­o­de, og 36-åri­ge Zor­man er li­ge nu på sit top­ni­veau. Han er ik­ke så skud­far­lig som i si­ne yn­gre da­ge, men hans be­tyd­ning er enorm. Det om­van­dren­de hånd­bold­ge­ni er en play­ma­ker af den gam­le sko­le, og han er fa­eno­me­nal til at gø­re si­ne med­spil­le­re dyg­ti­ge. Sam­ti­dig la­e­ser han mod­stan­der­nes for­svar, som en pro­fes­sor la­e­ser en pixi­bog, og han for­mår der­for at sa­et­te an­gre­be­ne ind dér, hvor de gør mest ska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.