Ve­se­lin Vujovic, tra­e­ner

BT - - SPORTEN -

VE­SE­LIN VUJOVIC over­faldt en­gang Lars Chri­sti­an­sen i en eu­ro­pa­ei­sk fi­na­le for klubhold, hvor der var op­stå­et slags­mål på ba­nen. Slove­ne­ren sat­te i løb over 30 me­ter og traf med et hop­spark Chri­sti­an­sen li­ge over kna­e­et. Det vi­ser alt, om det tem­pe­ra­ment, Vujovic be­sid­der. Med åre­ne har han la­ert at tøj­le det en smu­le. Det er det, der er en af hans sto­re styr­ker, men sam­ti­dig og­så det, der gør, at han ta­ber ho­ve­d­et, el­ler bli­ver så sta­e­dig i for­hold til ind- og ud­skift­nin­ger, for­di han har set sig sur på en­kel­te spil­le­re, at det kan ko­ste hans hold dyrt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.