Sva­ge ke­e­pe­re

BT - - SPORTEN -

Det er ik­ke i bu­ret, slo­ve­ner­ne har vun­det i hver­ken lot­to, ban­ko el­ler no­get som helst an­det. UR­BAN LESJAK og ru­ti­ne­re­de GORAZD SKOF (fo­to) er da for­nuf­ti­ge til de­res job, men hvis man ser på de må­l­ma­end, de an­dre kvart­fi­na­li­ster rå­der over, hø­rer slo­ve­ner­ne klart til blandt de dår­lig­ste i fel­tet, der nu skal ka­em­pe om de olym­pi­ske me­dal­jer. Det skal de dan­ske skyt­ter ud­nyt­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.