Stør­re stjer­ner og bred­de

BT - - SPORTEN -

Hvis man ser på hol­de­ne spil­ler for spil­ler, er Dan­mark helt sim­pelt et bed­re hånd­bold­hold. Der­u­d­over har Dan­mark stør­re stjer­ner end Slove­ni­en, og der er fle­re spil­le­re – MIK­KEL HAN­SEN og NIK­LAS LANDIN, pri­ma­ert – som kan af­gø­re kam­pen på egen hånd. Li­ge­le­des bør den dan­ske bred­de va­e­re stør­re end den slo­ven­ske, og det kan og­så bli­ve af­gø­ren­de i en ta­et og fy­sisk hård kamp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.