Hånd­bold­her­rer­ne fa­vo­rit­ter til me­tal

BT - - SPORTEN -

Hånd­bold­her­rer­ne tab­te til Frank­rig mandag af­ten, og spil­let har va­e­ret gan­ske svin­gen­de, men book­ma­ker­ne har tror på hol­det in­den af­te­nens OL-kvart­fi­na­le mod Slove­ni­en.

To ne­der­lag i fem grup­pe­kam­pe er nor­malt ik­ke op­skrif­ten på suc­ces ved en hånd­bold­slut­run­de, men ved OL går man di­rek­te fra grup­pe­kam­pe til kvart­fi­na­ler. Der­for kan Dan­mark ik­ke mø­de Frank­rig el­ler Tys­kland, før en even­tu­el fi­na­le, og det har bragt od­dset på dan­ske me­dal­jer helt ned i 1,65 hos Bets­a­fe.

»Slove­ni­en og Kro­a­tien, som det lig­ner i en even­tu­el se­mi­fi­na­le, er be­stemt ik­ke nem­me mod­stan­de­re Dan­mark, der end­nu ik­ke har ramt top­ni­veau. De skal dog va­e­re fa­vo­rit­ter i beg­ge kam­pe, og at und­gå Frank­rig er så stor en ga­ve, at vi nu har Dan­mark som na­est­fa­vo­rit til OL-guld i od­ds 6,«, si­ger Ni­co­lai Klau­sen fra Bets­a­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.