VOLDTAEGTSDOM

BT - - DEBAT -

Det er ik­ke for­kert at gi­ve en lap dan­ce, men det er ulov­ligt at vold­ta­ge. Og der­med gi­ver lands­ret­tens dom me­re klar­hed og stør­re fri­hed til kvin­der La­er­ke Cra­mon Fe­a­tu­reskri­bent på In­for­ma­tion, leder i In­for­ma­tion

Ste­en Pe­ter­sen En af de døm­tes for­sva­rer, til Jyl­land­spo­sten Han har det jo ik­ke sa­er­lig godt, for­di ud­sig­ten til at få så­dan en plet på straf­fe­at­te­sten er øde­la­eg­gen­de for en ung mand, der bli­ver stu­dent om et år. Og så me­ner han jo sta­dig ik­ke, at han har gjort no­get mod hen­des vil­je

He­le­na G. Han­sen Sty­rel­ses­med­lem i Dansk Kvin­de­sam­fund, til TV2 Dom­men sen­der et sig­nal om, at der fin­des ret­fa­er­dig­hed

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.