Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Vi kan al­le ta­en­ke over, hvad det er, der fo­re­går i vo­res kul­tur, når tre un­ge, tid­li­ge­re ustraf­fe­de dren­ge fra en helt al­min­de­lig by i Dan­mark over­ho­ve­det kan fin­de på i fa­el­les­skab at vold­ta­ge en pi­ge fra de­res lo­ka­l­om­rå­de – li­ge­gyl­digt om hun så hav­de va­e­ret helt nø­gen og ik­ke hav­de rørt en drå­be spi­ri­tus

An­gela Brink om Her­føl­ge­vold­ta­egts­dom­men til jp.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.