2009 AU­GUST

BT - - SPORTEN -

For­ban­del­sen be­gyn­der, da FC Kø­ben­havn – ef­ter en 1-0-sejr hjem­me i Par­ken – knal­der ud af Cham­pions Le­agu­es play­off-run­de. FCK-mand­ska­bet, der året ef­ter går i sam­me tur­ne­rings ot­ten­de­dels­fi­na­ler, fal­der sam­men på Cy­pern, hvor APOEL i et in­fer­no af lyd og py­ro­tek­nik vin­der 3-1 og sen­der kø­ben­hav­ner­ne i knae og ud af tur­ne­rin­gen. Re­sul­ta­tet mod et – på det­te tids­punkt – upå­ag­tet cypri­o­tisk mester­hold cho­ke­rer FCK og den rød-hvi­de fod­bold­ver­den, der hav­de reg­net med et sik­kert avan­ce­ment.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.