2014 AU­GUST

BT - - SPORTEN -

Fem år se­ne­re par­res det dan­ske mester­hold, AaB, med APOEL. Hjem­me i AaB har nord­jy­der­ne godt fat i det cypri­o­ti­ske mand­skab, men de må al­li­ge­vel nø­jes med 1-1. Det er dog med en duft af Cham­pions Le­ague i na­e­se­bo­re­ne, AaB ta­ge fly­et til det øst­li­ge mid­del­hav. Dén duft bli­ver imid­ler­tid til en stank af ne­der­lag. Hur­tigt end­da. Nord­jy­der­ne bli­ver kørt over. Bå­de af det cypri­o­ti­ske pu­bli­kum – og de­res spil­le­re. Da det he­le er slut, har AaB tabt 0-4 og Cham­pions Le­ague-drøm­men er sluk­ket.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.