Drøm­me­n­es grav­plads

BT - - SPORTEN -

Er fjer­de gang lyk­kens gang? Tred­je gang var det ik­ke, hel­ler ik­ke an­den. Og før­ste gang slet ik­ke. Tre gan­ge de se­ne­ste seks år har cypri­o­ti­ske APOEL spa­endt ben for de dan­ske mester­hold på ta­er­s­k­len til Cham­pions Le­ague. Og tre gan­ge har cypri­o­ter­nes hjem­me­ba­ne, GSP Sta­di­um, age­ret grav­plads for dan­ske Cham­pions Le­ague-drøm­me.

Om en uge skal FC Kø­ben­havn for­sø­ge at ha­e­ve for­ban­del­sen og for før­ste gang tra­e­de hen over APOEL og ind i en ver­den fyldt med stor­lad­ne hym­ner, stjer­ner på bå­de tri­bu­ner og ba­ner – og et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb. Igen er af­gø­rel­sens are­na GSP Sta­di­um. BT gen­nem­går de dan­ske ma­re­ridt på det cypri­o­ti­ske sta­dion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.