MA­RE­RIDT

’Det er skra­em­men­de’

BT - - NYHEDER -

Ali­ce Iwer­sen, 49 år, sy­geple­jer­ske, Nør­re­bro: »Jeg lø­ber of­te på Øster­bro, men jeg lø­ber kun, når der er man­ge men­ne­sker på ga­den. Al­drig om af­te­nen, nat­ten el­ler tid­ligt om mor­ge­nen. Det er uhyg­ge­ligt, det der er sket, og jeg kan ik­ke la­de va­e­re med at ta­en­ke på, om hen­de, det er gå­et ud over, en, jeg ken­der.« Thea Jar­mark, 15 år, sko­le­e­lev, Øster­bro; Jas­min Hald, 18 år, stu­de­ren­de, Gille­le­je: »Jeg gik her i går mor­ges kl 08:20. Da jeg kom hjem, hør­te jeg om sa­gen i nyhe­der­ne, og så gik det op for mig, at hun har lig­get de­r­in­de, mens jeg gik for­bi. Jeg ryste­de, da jeg lag­de mig til at sove i nat, og jeg var rig­tig ban­ge og hav­de hjer­te­ban­ken, da jeg gik her i mor­ges.«

»Det er lidt ube­ha­ge­ligt, for jeg går den her vej hver dag, når jeg skal i sko­le. Det va­er­ste er, at hun har lig­get der så la­en­ge uden at kun­ne rå­be om hja­elp.«

»Jeg går i sko­le li­ge her­ov­re og går her hver dag. Det er skra­em­men­de, at så­dan no­get sker så ta­et på, for så kun­ne det jo li­ge så godt va­e­re gå­et ud over en selv. Men det er be­tryg­gen­de, at po­li­ti­et er her og har an­holdt en.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.