’’ ’’

BT - - NYHEDER -

Du ved ik­ke, hvor man­ge po­li­ti­ske be­kym­rin­ger jeg har Husk at du kan gø­re en stor for­skel i folks liv, uan­set om det er at bli­ve hjer­tekirurg el­ler at bli­ve USAs pra­esi­dent. Jeg for­ven­ter store ting af dig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.