Hø­je­ste mo­de i he­debøl­gen

BT - - NYHEDER -

En he­debøl­ge har ramt den ki­ne­si­ske by Qing­dao, og folk strøm­mer mod stran­dens kø­len­de bøl­ger. Blandt de ba­den­de er en vok­sen­de grup­pe ki­ne­se­re, som be­nyt­ter sig af far­ve­ri­ge ele­fant­hu­er.

Men de er hver­ken kulør­te bank­rø­ve­re, skra­em­men­de mas­se­mor­de­re fra gy­ser­film el­ler per­so­ner med en sa­er­lig fe­tich. Der­i­mod er der ta­le om helt al­min­de­li­ge ki­ne­se­re, der be­skyt­ter sig ek­stra grun­digt mod so­lens strå­ler. In­spi­re­ret af or­det biki­ni er ma­sken døbt en faceki­ni – alt­så en biki­ni til an­sig­tet. For­u­den ek­stra be­skyt­tel­se mod so­lens strå­ler skul­le de iføl­ge China Daily og­så va­e­re et va­ern mod brand­ma­end.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.