Om­stridt ad­vo­kat 60 da­ge i fa­engsel

BT - - NYHEDER -

Den søn­derjy­ske ad­vo­kat Hans Bo­serup fik ik­ke no­get ud af at an­ke en dom til Ve­stre Lands­ret. Lands­ret­ten idøm­te ham i går sam­me straf, som han fik i Ret­ten i Søn­der­borg.

Han er ble­vet idømt 60 da­ges fa­engsel og har der­u­d­over få­et fra­kendt ret­ten til at udø­ve ad­vo­katvirk­som­hed i to år.

Den 69-åri­ge ad­vo­kat er blandt an­det kendt skyl­dig i at ha­ve af­gi­vet falsk vid­ne­for­kla­ring i en straf­fesag mod en af si­ne tid­li­ge­re kli­en­ter. Bo­serup be­skrev, at to be­tjen­te hav­de ka­stet en til­talt ned på gul­vet un­der en straf­fesag i ok­to­ber 2013. Men be­tjen­te­ne og to an­dre vid­ner har af­vist den for­kla­ring. Der­for me­ner lands­ret­ten, at Bo­serup løj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.